Novinky

O společnosti

Společnost již více než 20 let poskytuje v ČR i v zahraničí komplexní služby pro obory zeměměřictví, geoinformační systémy (GIS), katastr nemovitostí, inženýrskou a speciální geodézii, důlní měřictví, projektování a zpracování komplexních pozemkových úprav.

Pomocí moderních technologií digitální fotogrammetrie (vč. vlastní flotily letadel a digitálních leteckých kamer), pozemního laserscannignu a GIS nabízíme veškeré aplikace typu ortofotomapa, digitální model terénu a povrchu, sběr geodat 3D mapováním, vizualizace terénu, pokročilé datové analýzy, tvorba geografických informačních systémů, GPS a mnoho dalších.

Společnost je řešitelem výzkumných projektů Technologické agentury ČR v rámci programu Alfa.