Zaměření zájmového území

Zaměření zájmového území

 

Před začátkem prací na projektu pozemkové úpravy je nutno provést  zaměření stávající situace v terénu.

Podkladem pro toto zaměření  jsou platné katastrální mapy. Měřeny jsou všechny prvky polohopisu, které jsou obsahem katastru nemovitostí (budovy, hranice pozemků, hraniční znaky, nadzemní vedení vysokého napětí  atd.) a dále také prvky nad tento rámec (meze, strouhy, polní a lesní cesty, řádky vinic a sadů, povrchové znaky inženýrských sítí  atd.), které jsou potřebné pro projektanta pozemkové úpravy.

Je velmi důležité, aby toto zaměření prováděla zkušená a odborně zdatná osoba, jelikož toto zaměření tvoří základní kostru celého projektu

image image image