Vývoj aplikací a integrace

Vývoj aplikací a integrace

 

V oblasti geoinformačních technologií poskytujeme širokou škálu služeb, které souvisejí s implementací koncových řešení GIS a přípravou dat. Komplexním poskytováním aplikačních a datových služeb zajišťujeme ucelená řešení, která jsou přizpůsobena na míru podle požadavků uživatelů. Výsledná řešení jsou integrována do stávající IT infrastruktury koncového uživatele, jsou zaváděny procesní postupy (workflow) správy dat, publikovaného obsahu portálů, uživatelů apod. V rámci dodávaných řešení zajišťujeme integraci řešení na okolní systémy a aplikace třetích stran.

Konzultační a poradenské služby

 • Zpracování projektových záměrů, cílů a studií proveditelnosti
 • Poskytování podkladů pro technická řešení GIS
 • Zjišťování konkrétních požadavků koncových uživatelů
 • Analytické a koncepční práce
 • Detailní technické specifikace konkrétních řešení (komplexní návrhy řešení)
 • Specifikace integračních vazeb na okolní aplikace a systémy
 • Návrh IT infrastruktury pro provoz GIS

Vývoj aplikací a nástrojů

 • Analýza a návrh datových modelů
 • Implementace datových skladů
 • Specializovaný vývoj nadstaveb (extenzí) a nástrojů nad platformou ArcGIS
 • Vývoj účelových aplikací a nástrojů na míru (customizace)
 • Vývoj aplikačních rozhraní pro integraci se systémy třetích stran
 • Přizpůsobení (customizace) aplikací a nástrojů ArcGIS
 • Tvorba značkových klíčů, symbologií, konverzních nástrojů …

K dodaným aplikacím a nástrojům poskytujeme služby správy a podpory (HelpDesk, technickou podporu, distribuci aktualizací...).