Vytyčení nově navržených pozemků

Vytyčení nově navržených pozemků

Po schválení návrhu pozemkové úpravy stanoví pozemkový úřad postup při realizaci (vytyčování) pozemkových úprav v terénu. Pozemkový úřad rozhodne, zda se bude v terénu vytyčovat celá pozemková úprava nebo pouze její část. Pokud se vytyčuje pouze část pozemků, provádí pozemkový úřad anketu, kde podle požadavků vlastníků nechá vytýčit pouze pozemky, o které si vlastníci zažádají. Po vytyčení hranic pozemků jsou všichni dotčení vlastníci pozváni do terénu, kde jim jsou vytyčené hranice pozemků předány (ukázány).

Každý z vlastníků má dle zákona nárok na jedno bezplatné vytyčení hranic svých pozemků v rámci pozemkové úpravy. Naše firma doporučuje každému vlastníku,  nechat si hranice svých pozemků vytyčit. Z našeho pohledu je toto jediná kontrola návrhu pozemkové úpravy v terénu a možnost k opravení případné chyby. Pokud se na chybu přijde v této fázi, je možné ji vyřešit ještě v návrhu pozemkové úpravy. Případné chyby, na které se přijde až později, jsou už velmi problematicky řešitelné.