Spirit Portál - Vyjádření k majetku města

Spirit Portál - Vyjádření k majetku města

Samostatnou nadstavbou evidence Nemovitý majetek je modul Vyjádření k majetku města. Modul slouží pro koordinaci a evidenci jednotlivých kroků schvalovacího procesu (návrhy, vyjádření, schválení) při nakládání s majetkem správního celku (prodej, pronájem, …) napříč odbory města.

Díky této nadstavbě se mohou odpovědné osoby na odborech města operativně vyjadřovat k nakládání s majetkem nad mapovými podklady a na základě dalších informací dostupných v ostatních agendách webového portálu.

Ve spojení s evidenčními moduly Nemovitý majetek a Smlouvy je tak vytvořen kompletní systém správy a evidence majetku správního celku.