Veřejná správa

Veřejná správa

 

Státní správa a samospráva, města a obce jsou významným odběratelem a náročným uživatelem geografických dat a informací. Je to dáno různorodostí požadavků na charakter, typ, rozsah, formát, informační hodnotu, dobu dodání dat a informací, která vyplývá ze širokého manévrovacího prostoru výkonu správy a samosprávy. Geografická data a informace slouží pro rozhodovací, plánovací, evidenční a kontrolní procesy, které zásadním způsobem ovlivňují život všech lidí.

Naše společnost je dlouholetým dodavatelem geografických dat a informací, GIS aplikací a nástrojů pro státní správu a samosprávu, města a obce. Jsme schopni řešit geoinformační projekty v rozsahu území celého státu, ale také pro jednotlivé obce. Silné zázemí naší společnosti nám umožňuje velkou většinu projektů řešit vlastními silami, což je velkou devizou při řízení pojektu a čerpání potřebných znalostí a zkušeností. V mnoha řešených projektech dochází k prolínání jenotlivých oborů geoinformatiky, zeměměřictví a metod hromadného zpracování dat.

K našim standardním službám a produktům nabízíme dále pro veřejnou správu ucelené produkty řady Spirit, které komplexně řeší určité projekty na úrovni měst a krajských úřadů.