Úvodní jednání

Úvodní jednání

 

Úvodní jednání k pozemkové úpravě

Toto jednání zpravidla vede příslušná pobočka Státního resp. Krajského pozemkového úřadu a jeho cílem jeseznámení účastníků řízení s účelem pozemkové úpravy, její formou a postupem. Účastníci jsou zde informováni o přínosech pozemkových úprav a o postupu zpracování jednotlivých etap. Dále jsou zde účastníci informováni o zpracovateli pozemkové úpravy, jehož zástupce se tohoto jednání také účastní. V neposlední řadě by se na tomto jednání měl volit sbor zástupců vlastníků pozemků.

image
 

Sbor zástupců vlastníků

Tento sbor zástupců potom v průběhu zpracování projektu pozemkové úpravy zastupuje v některých etapách vlastníky pozemků. Sbor spolupracuje při zpracování návrhu pozemkových úprav, posuzuje jeho jednotlivé varianty a navrhovaná opatření, vyjadřuje se k plánu společných zařízení, k podaným připomínkám v průběhu pozemkových úprav, k návrhu pozemkových úprav a spolupracuje při realizaci schválených pozemkových úprav.