Účelové geodetické práce

Účelové geodetické práce

 

Geodetické podklady pro technicko-provozní evidenci vodních toků

Provádíme zaměření všech vodních toků a staveb. Mimo jiné vlastníme motorový člun se sonarem, který dokáže s dostatečnou přesností měřit dno vodních toků nebo staveb, a zároveň komunikuje s aparaturou GNSSnebo totální stanicí, takže je vždy možné určit přesnou prostorovou polohu zaměřovaných bodů.

 • vybudování bodového pole (síť pevných geodetických bodů)
 • příčné řezy údolím a vodním tokem včetně dna
 • podélný profil vodního toku
 • situace objektů na toku včetne řezů a pohledů na objekty
 • situace toku
 • přehledná říční mapa
 • podrobná říční mapa

 

Zaměření a výpočet kubatur

Pro zaměření a výpočet kubatur využíváme nejmodernější technologie měření, včetně těch, které umožňují hromadný sběr dat. Jedná se zejména o pozemní laserscanning a leteckou fotogrammetrii. Takto sebraná data potom zpracujeme a zákazníkovi předáváme v požadovaných formátech.

 • Zaměření a výpočty kubatur malého rozsahu – násypy, výsypky, skládky, výkopy apod.
 • Zaměření a výpočty kubatur velkého rozsahu – důlní měřictví, dálniční stavby apod.

 

Podrobné měření stavebních a jiných objektů pro potřeby dokumentace a projektování

 • zaměření výškopisů pro projekt
 • zaměření skutečného provedení staveb
 • měření a dokumentace interiérů a fasád budov
 • měření geometrických parametrů konstrukcí budov
 • měření pro dokumentaci archeologických průzkumů
 • měření pro geologické a hydrologické účely
 • a mnoho dalšího