Spirit Portál - ÚAP

Spirit Portál - ÚAP

Podle platné legislativy vedou agendu Územně analytických podkladů (ÚAP) obce s rozšířenou působností a kraje, tzv. pořizovatelé. Pořizovatelé v rámci správy a vedení agendy ÚAP komunikují s obcemi, publikují a vydávají data ÚAP, obesílají poskytovatele apod. Pro efektivní provádění těchto činností slouží aplikační řešeníPortál ÚAP, které poskytuje účelové nástroje a moduly nad agendou ÚAP v prostředí webu.

Webové řešení portálu obsahuje redakční systém, který umožňuje publikaci komplexní dokumentace ÚAP. Pomocí redakčního systému mohou administraci a správu obsahu portálu provádět přímo odpovědné osoby, které ÚAP pořizují a aktualizují. Nástroje pro správu portálu jsou součástí administračního rozhraní a umožňují správu nejen obsahu webových stránek, ale i konfiguraci jednotlivých modulů a nástrojů. Mezi moduly portálu patří:

  • Mapový klient pro publikaci výkresů ÚAP (povinných nebo účelových)
  • Modul pro publikaci dokumentů ÚAP (RURU, SWOT obcí, tabulky …)
  • Výdejní modul ÚAP pro stahování datových balíčků (projektanti, obce …)
  • Modul pro administraci portálu ÚAP (uživatelů a rolí, výkresů, textů, obrázků, dokumentů …)
  • Publikace novinek a informací

Mapový klient obsahuje standardní nástroje pro práci s mapou, jako např. posun, zvětšit/zmenšit pohled, tisk, identifikace prvku, hledat v mapě apod. Dále obsahuje nástroj pro výpis georeportu prvku, pomocí kterého je možné zjistit jevy ÚAP pro vybraný prvek v mapě. Georeport je možné vypisovat například pro parcelu katastru nemovitostí nebo pro prvek libovolně zakreslený do mapy uživatelem. Seznam jevů na georeportu je možné tisknout nebo exportovat do aplikace Excel a dále zpracovávat.

Portálové řešení je integrováno s aplikací Spirit ÚAP, která primárně slouží ke správě a vedení územně analytických podkladů. Díky integraci aplikací je možné velice snadno a operativně publikovat aktuální datový sklad (jevy) ÚAP v mapovém klientovi na webu nebo vydávat data projektantům a urbanistům. Aplikace Portál ÚAP a Spirit ÚAP vytváří komplexní řešení, které poskytuje nástroje pro správu, vedení a publikaci dat ÚAP.