TRUEORTO

TRUEORTO

Specifikace

Rozlišení již od 3 cm

RGB a infračervené spektrum

Formáty TIF, GeoTIF, JPG, ECW a další

Na přání zhotovíme i tzv. TrueOrto – speciální ortofotomapu, kde je eliminován sklon budov, který je v klasické ortofomapě patrný. Tím dojde ke zviditelnění ploch, které by jinak v mapě nebyly viditelné.