Těžba surovin

Těžba surovin

 

Pro všechny typy zákazníků z oboru dobývání nerostných surovin nabízíme a zajišťujeme nejen standardní práce typu správy důlní měřické dokumentace, ale rovněž i široké spektrum služeb pro další návazné činnosti, např. v oblasti geologické dokumentace, báňského projektování, životního prostředí a mnoho dalších. Mezi naše zákazníky tak patří především společnosti provádějící dobývání a úpravu nerostných surovin, stavební a báňské projektové kanceláře, státní správa (OBÚ, krajské úřady) a mnoho dalších.

Zpracování dat provádíme nejmodernějšími dostupnými technologiemi a postupy z oborů zeměměřictví a geoinformatiky tak, abychom vyhověli všem standardním nebo specializovaným požadavkům a potřebám jakéhokoli zákazníka. Proto bylo naše portfolio prostředků m.j. rozšířeno i o (vlastními odborníky) vyvinutý specializovaný důlní geografický informační systém DuGIS. Jeho součástí jsou mimo standardních mapových a GIS služeb i specializované moduly pro podoblasti geologie, projekčních prací, evidence zásob, propojení s ostatními informačními systémy (typu KN, SAP a další)..

Dle požadavků zákazníka nabízíme následující kompletní nebo dílčí řešení:  

 • Zaměření, aktualizace a komplexní vedení důlní měřické dokumentace
 • Výpočet kubatur a permanentní sledování průběhu těžby
 • Účelové měřické práce a tvorba účelových dat/map
 • Tvorba a aktualizace základních map závodů
 • Tvorba tiskových a digitálních výstupů, specializované kancelářské práce
 • Zpracování fotodokumentačních snímků geologických profilů a struktur
 • Pokročilé podklady pro zpracování a vedení geologické nebo odbírkové dokumentace
 • Podklady pro báňské a stavební projektování
 • Poradenstí v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí
 • 3D prostorové analýzy a vizualizace území ve 3D pro další rozhodovací činnosti dotčených organizací
 • Podklady pro zpracování specializovaných dokumentací typu EIA