Digitální technická mapa sw

Digitální technická mapa

 

Portál DTM je určen pro správu a vedení digitální technické mapy města nebo kraje. Obsahem digitální technické mapy jsou prvky povrchové situace a inženýrských sítí, které jsou využívány při rozhodovacích procesech a správních činnostech. Portál je realizován formou informačního systému, který poskytuje komplexní funkcionalitu a služby nad digitální technickou mapou. Řešení se skládá z několika částí, mezi které patří webové aplikace, služby, desktopové nástroje, datový sklad a dokumentace.

Jednotlivé části portálu představují samostatné moduly, které jsou vzájemně integrovány pomocí redakčního systému. Redakční systém vytváří rámec pro propojení jednotlivých modulů a dále poskytuje uživatelské rozhraní pro jejich administraci. Modulární řešení portálu zajišťuje jeho vysokou flexibilitu a přizpůsobitelnost podle specifických požadavků uživatelů. Mezi hlavní moduly portálu patří

  • webová aplikace pro správu a vedení zakázek (geodetických měření),
  • nadstavba Spirit DTM pro zpracování zakázek a správu datového skladu,
  • webový klient pro práci s digitální technickou mapou,
  • webové mapové služby pro publikaci dat,
  • webové služby pro integraci s okolními systémy.

Nedílnou součástí celkového řešení je řídicí dokumentace v podobě směrnice a provozního řádu. Dokumenty specifikují způsob správy a vedení digitální technické mapy, výměnné formáty, datový model atd.

Celkové řešení portálu je realizováno v souladu s platnou legislativou a umožňuje efektivní vedení digitální technické mapy. Služby portálu slouží nejen pro rozhodovací procesy a správní úkony města nebo obce, ale i jako datový zdroj pro vedení pasportů a dalších agend. Díky tomu jsou služby a data portálu DTM využívány při činnostech stavebních úřadů, pro správu a údržbu majetku, při přípravě investičních akcí, územním plánování, krizovém řízení atd.

Pro získání bližších informací o portálu DTM kontaktujte naše obchodní oddělení.