Správci sítí

Správci sítí

 

Ve všech odvětvích správců inženýrských sítí a technické infrastruktury mají geografická data a geografické informační systémy své nezastupitelné místo. Jsou využívána při rozhodovacích, projekčních, kontrolních a provozních procesech. Staly se nedílnou součástí provozně-technické dokumentace a každodenní práce provozních techniků i manažerů.

Podle charakteru lze rozdělit datové sady správců technické infrastruktury do dvou oblastí, a to na technická a obecná. Provozně technické datové sady jsou specifické pro každé odvětví (energetika, telekomunikace, plyn, voda, atd.) a zahrnují sítě a jejich prvky. Obecnými daty jsou datové sady např. katastru nemovitostí, technických map měst, územně analytických podkladů a další.

Metody hromadného sběru dat

 • tvorba mapových podkladů pro potřeby projekčních prací
  • záborové plány
  • vytyčení a zaměření ochranných pásem
 • digitalizace, přepracování a zapracování dokumentace
 • zaměření skutečného provedení stavby
 • mapy závodů a provozoven
 • vyhledání a zaměření podzemních vedení
 • kontroly sítí a jejich ochranných pásem
 • a další

Geografické informační systémy

 • tvorba, správa a verifikace datových modelů
 • tvorba aplikací a nástrojů pro práci s obecnými daty (Spirit KN, Spirit ÚAP a další)
 • tvorba aplikací a nástrojů pro práci s provozně technickými daty (správa sítí, majetku a další)
 • tvorba webových mapových klientů a mobilních klientů
 • a další