Spirit Zeleň - pasport zeleně

Spirit Zeleň - pasport zeleně

Spirit Zeleň slouží pro správu a vedení pasportu zeleně obce nebo města. Aplikace je určena pro uživatele, kteří provádějí komplexní evidenci zeleně, zadávání údržbových prací a evidování stavu jednotlivých prvků zeleně. Aplikace je řešena formou extenze software ArcMap (ArcGIS for Desktop), do které je samostatně začlenitelná. Nástroje Spirit Zeleň jsou uživatelům k dispozici na samostatné nástrojové liště.

Informace o prvcích pasportu zeleně jsou ukládány do geodatabáze, která je součástí extenze Spirit Zeleň. Prvky pasportu jsou evidovány po specifických typech, které jsou ukládány do samostatných vrstev. S jednotlivými vrstvami je pak možné pracovat v mapě, exportovat nebo importovat údaje apod. Spirit Zeleň umožňuje evidovat následující typy prvků (vrstvy):

 • Solitérní stromy
 • Solitérní keře
 • Skupiny stromů
 • Skupiny keřů
 • Travnaté plochy
 • Plochy okrasné zeleně

Pro každý typ prvku je k dispozici účelový formulář, tzv. karta prvku, pomocí které jsou evidovány veškeré údaje. Na kartě prvku jsou vedeny podrobné dendrologické informace, jako např. taxon, zdravotní stav, poškození apod. Dále jednotlivá opatření, jako např. řezy a ošetření, které je nutné na konkrétní zeleni provést. Na kartě prvku může být dále evidována fotodokumentace nebo libovolné jiné přílohy, které s ním souvisejí. Dále je možné evidovat náklady související s údržbou prvku pasportu zeleně.

Charakteristika

 • Nástroje pro komplexní správu a vedení pasportu zeleně
 • Strukturovaná geodatabáze pro vedení typových prvků pasportu (vrstev pasportu)
 • Přehledné seznamy prvků po vrstvách
 • Symbologie pro zobrazování jednotlivých vrstev v mapě
 • Export informací do formátu Microsoft Excel
 • Karty typových prvků pasportu pro jejich rychlou a efektivní správu
 • Vyhledávací a filtrovací nástroje (např. pro nalezení poškozených stromů …)
 • Katalog vrstev pasportu
 • Evidence fotodokumentace a dalších příloh prvků
 • Evidence nákladů