Spirit VFK

Spirit VFK

 

Spirit VFK je řešen formou samostatně spustitelné desktopové aplikace, která slouží pro převod dat katastru nemovitostí do libovolné geodatabáze ESRI. Data ISKN jsou importována z výměnného formátu katastru nemovitostí (VFK). Do výsledné geodatabáze jsou importovány tabulky, relace a ostatní databázové objekty ISKN. Výsledná databáze je využívána v aplikačních nadstavbách Spirit KN, Spirit Portál - KN nebo může sloužit pro další analytické práce nad daty katastru nemovitostí. Vlastní import dat je rozdělen do několika kroků:

 • Založení objektů geodatabáze ISKN (tabulek, relací …).
 • Import dat ze souboru VFK do geodatabáze.
 • Vektorizace parcel, budov a ostatních mapových vrstev.
 • Optimalizace mapových vrstev a vytvoření symbologie.

V posledním kroku importu je vytvořena symbologie nad importovanými daty ve formátech MXD a LYR. Vytvořená symbologie je využívána pro zobrazování dat v nadstavbě Spirit KN v aplikaci ArcMap nebo pro vytváření mapových služeb Spirit Portál v aplikaci ArcGIS for Server. Spirit VFK mohou využívat správci GIS nebo běžní uživatelé GIS pro pravidelnou aktualizaci datových skladů katastru nemovitostí.

Spirit VFK Light

Spirit VFK Light představuje odlehčenou verzi aplikace Spirit VFK, která umožňuje importovat data VFK do osobní geodatabáze ArcGIS (MS Access) nebo databáze MS SQL Server. V rámci importu dat VFK je vytvořena geodatabáze ve formátu ISKN, provedena optimalizace geodatabáze a je připravena symbologie katastrální mapy v podobě MXD a LYR souborů. Vlastní import dat je rozdělen do třech kroků, které jsou postupně nabízeny formou průvodce. Uživatelské ovládání aplikace je velice snadné a nevyžaduje znalost struktury dat ISKN nebo výměnného formátu VFK.

Charakteristika

 • Vstupní data - soubor VFK (SPI + SGI).
 • Výstup - osobní nebo víceuživatelská geodatabáze.
 • Výstupní symbologie katastrální mapy ve formě MXD a LYR souborů.
  • Základní katastrální mapa.
  • Druhy pozemků.
  • Vlastnictví.
 • Zakládání objektů geodatabáze (tříd prvků, tabulek, domén, relací).
 • Formátování geodatabáze.
 • Možnost importu vybraných datových bloků ISKN.
 • Automatická vektorizace objektů katastrální mapy (parcel, budov …).
 • Značkový klíč prvků katastrální mapy v prostředí ArcGIS.
 • Licence pro běh aplikace od úrovně ArcGIS for Desktop Basic (ArcView).

Aplikaci je možné vyzkoušet pomocí 30ti denní zkušební trial verze.

 

image