Spirit VaK - pasport vodovodů a kanalizací

Spirit Komunikace - pasport komunikací

Aplikace Spirit VaK je určena pro správce vodovodů a kanalizací ke komplexní dokumentaci inženýrské sítě a prvků na síti. Uživatelům poskytuje účelové nástroje a funkce pro správu a vedení informací o jednotlivých prvcích pasportu. Spirit VaK je řešen formou nadstavby software ArcMap (ArcGIS for Desktop), kde je k dispozici v podobě samostatné nástrojové lišty. Pomocí nástrojů jsou evidovány komplexní informace jednotlivých prvků pasportu vodovodů a kanalizací.

Součástí extenze Spirit VaK je geodatabáze, do které jsou ukládány komplexní informace o prvcích pasportu vodovodu a kanalizací. Prvky jsou evidovány po jednotlivých vrstvách, se kterými je pak možné samostatně pracovat. Pomocí nástrojů Spirit VaK je možné provádět export údajů, vyhledávat seznamy prvků podle specifických filtrů atd. Aplikace umožňuje evidovat následující vrstvy (typy prvků):

 • Vodovod
  • Vodovodní řady
  • Vodovodní přípojky
  • Šoupata
  • Hydranty
  • Vodovodní šachty
  • Ostatní objekty na vodovodu (vodoměr, manometr, vrt…)
 • Kanalizace
  • Kanalizační stoky
  • Kanalizační přípojky
  • Drenáže
  • Retenční nádrže
  • Ostatní objekty na kanalizaci (vpusť, ORL, čerpací stanice…)

Pro jednotlivé typy prvků jsou k dispozici tzv. karty prvku (účelové formuláře), pomocí kterých jsou evidovány požadované údaje. Evidovat je možné podrobné informace prvku, fotodokumentace nebo libovolné jiné přílohy. Dále je možné evidovat údržbové práce na jednotlivých prvcích a provedené kontroly (revize).

Charakteristika

 • Nástroje pro komplexní správu a vedení pasportu vodovodů a kanalizací.
 • Strukturovaná geodatabáze pro vedení typových prvků pasportu (vrstev pasportu).
 • Karty typových prvků pasportu pro jejich rychlou a efektivní správu.
 • Evidence údržbových prací a kontrol (revizí).
 • Evidence fotodokumentace a dalších příloh prvků.
 • Přehledné seznamy prvků po vrstvách.
 • Symbologie pro zobrazování jednotlivých vrstev v mapě.
 • Export prvků do formátu Microsoft Excel.
 • Vyhledávací a filtrovací nástroje.
 • Katalog vrstev pasportu.