Spirit Portál

Spirit Portál

Spirit Portál představuje jádro serverových a portálových aplikací, které jsou určeny pro publikaci geoprostorových dat a správu agend veřejné správy. Jedná se o množinu specializovaných webových aplikací a služeb, které jsou uzpůsobeny pro správu jednotlivých správních agend, a které jsou vzájemně propojeny tak, aby umožnily efektivní využívání spravovaných informací.

Mapové rozhraní Spirit Portál umožňuje kromě zobrazování výstupů ze spravovaných agend publikaci dalších tematických map a mapových sestav. Publikované mapy jsou k dispozici uživatelům samotného úřadu, ale i veřejnosti. Mapy a rozhraní správy agend jsou dostupné pomocí běžných webových prohlížečů nebo mobilních zařízení (iPad, Android, …).

Jednotlivé webové aplikace a služby portálu jsou řešeny formou modulů integrovaných pomocí redakčního systému. Redakční systém slouží pro správu modulů, řízení uživatelských přístupů a práv, správu obsahu webových stránek portálu, tvorbu mapových projektů apod.

Díky modularitě nabízeného řešení je možné vytvořit informační portál organizace (města, kraje, …) přímo na míru dle požadavků zadavatele projektu. Již vytvořený portál je pak dále možné upravovat a případně rozšiřovat o další funkce a agendy.

Jednotlivé moduly Spirit Portál mohou být upraveny pro práci s již existujícími datovými sklady zákazníka. Případně nabízíme dodání kompletního řešení včetně serverových a databázových technologií a návrhu nové struktury datového skladu, migraci dosavadních datových zdrojů do nového systému, případně sběr a publikaci nových dat.

U všech modulů Spirit Portál dochází k neustálému vývoji a rozšiřování funkcionality v závislosti na podnětech uživatelů a změnách legislativy. Ve spojení s programy a programovými nadstavbami Spirit Desktop jsou pak vytvářeny komplexní linky pro tvorbu, správu, publikaci a využívání geoprostorových dat a informací.