Spirit Orto

Spirit Orto

 

Ortofotomapa je v současné době využívána jako základní referenční mapová vrstva, která poskytuje cenné informace o území. Aktuální a přesné ortofotomapy s vysokým rozlišením slouží pro efektivní rozhodování, správu majetku, pasportů, tvorbu geografických dat apod.

Proto jsme pro Vás připravili balíček služeb Spirit Orto, pomocí kterých je poskytována ortofotomapa vysokého rozlišení. V rámci nabízených služeb jsou distribuovány ortofotomapy v podobě WMS a WMTS služeb, které je možné využívat v libovolných CAD nebo GIS aplikacích. Ortofotomapu je dále možné prohlížet ve speciální webové mapové aplikaci, nebo stahovat zdrojová data a dále je využívat.

Webové mapové služby jsou publikovány ze zabezpečeného serveru s vysokou výkonností a velmi dobrou konektivitou k internetu. Nároky na infrastrukturu uživatele mapové služby se tak omezují pouze na dostatečně rychlé internetové připojení.

V rámci dodávky produktu Spirit Orto je poskytována plná technická podpora a je garantován celoroční provoz mapové služby v režimu 24/7/365. Zajištěna je také pravidelná aktualizace poskytovaných dat.

Charakteristika 

  • Webová mapová služba dostupná přes webové rozhraní WMS 1.1.1 a 1.3.0, WMTS 1.0.0
  • WMS a WMTS odpovídající standardu OGC a v souladu s INSPIRE
  • Rozlišení ortofotomapy 5 cm, 10 cm a 12.5 cm na pixel
  • Přístup ke službám a zdrojovým datům přes webové rozhraní zákaznického portálu
  • Garantovaný nepřetržitý celoroční provoz v režimu 24/7/365
  • Technická podpora – telefon, e-mail, HelpDesk

Dostupné lokality a objednání produktu

V současné době jsou ortofotomapy vysokého rozlišení dostupné pro vybrané obce v Karlovarském kraji a průběžně dochází k doplňování nových a aktualizaci stávajících lokalit.

Pro další informace o nabízených službách a objednání produktů Spirit Orto prosím vyplňte objednávkový formulář, nebo kontaktujte naše obchodní oddělení.

Porovnání WMS služby velkého rozlišení 5cm/px (vlevo) s obvykle využívanou veřejně přístupnou mapovou službou (25cm/px).