Spirit Komunikace - pasport komunikací

Spirit Komunikace - pasport komunikací

Součástí extenze Spirit Komunikace je geodatabáze, do které jsou ukládány komplexní informace o prvcích pasportu komunikací. Prvky pasportu jsou evidovány po specifických typech, které jsou ukládány do samostatných vrstev. S jednotlivými vrstvami je pak možné pracovat v mapě pasportu, nebo evidované informace exportovat, provádět nad vrstvami dotazy apod. Spirit Komunikace umožňuje evidovat následující vrstvy (typy prvků):

 • Úseky komunikací
 • Chodníky
 • Svislé dopravní značení
 • Vodorovné dopravní značení
 • Mosty
 • Technické objekty komunikací (brzdné prahy, semafory, zrcadla …)

Pro každý typ prvku je k dispozici účelový formulář, tzv. karta prvku, pomocí které jsou evidovány veškeré údaje. Na kartě prvku jsou vedeny podrobné informace prvku, fotodokumentace nebo libovolné jiné přílohy, které souvisejí s daným prvkem. Dále jsou evidovány náklady na údržbu prvku a provedené kontroly (revize). Pro každý prvek je možné evidovat opravy, jako např. výtluky, výměnu povrchů nebo návrhy na opravu, které je možné lokalizovat v mapě.

Charakteristika

 • Nástroje pro komplexní správu a vedení pasportu komunikací.
 • Strukturovaná geodatabáze pro vedení typových prvků pasportu (vrstev pasportu).
 • Karty typových prvků pasportu pro jejich rychlou a efektivní správu.
 • Evidence oprav (výtluky, výměny povrchů, návrhy na opravu).
 • Evidence fotodokumentace a dalších příloh prvků.
 • Evidence nákladů.
 • Evidence kontrol (revizí).
 • Přehledné seznamy prvků po vrstvách.
 • Symbologie pro zobrazování jednotlivých vrstev v mapě.
 • Export informací do formátu Microsoft Excel.
 • Vyhledávací a filtrovací nástroje.
 • Katalog vrstev pasportu.