Spirit KN

Spirit KN

Spirit KN slouží pro efektivní práci s daty katastru nemovitostí v aplikacích ArcGIS. Systém je řešen formou nadstavby aplikace ArcMap (ArcGIS for Desktop), do které je samostatně začlenitelný. Nadstavba poskytuje uživatelsky příjemné a intuitivní nástroje pro práci s katastrální mapou a dalšími informacemi katastru nemovitostí. Společně s nadstavbou Spirit KN je standardně distribuována i aplikace Spirit VFK Light, která slouží pro import dat VFK do databáze. (Podrobný popis aplikace Spirit VFK Light najdete v popisu aplikace Spirit VFK.)

Spirit KN poskytuje uživatelům komplexní informace katastru nemovitostí. Data jsou načítána a zobrazována přímo v prostředí klienta ArcMap. Pomocí uživatelských nástrojů je možné identifikovat objekty v katastrální mapě, vyhledávat informace, exportovat seznamy nebo mapové výřezy apod. Aplikace poskytuje nástroje pro plnohodnotné využívání dat katastru nemovitostí, které jsou přímo propojené s mapou. Pomocí nástrojů lze pracovat s následujícími daty KN:

 • Parcely
 • Budovy
 • Bytové jednotky
 • Oprávněné subjekty
 • Listy vlastnictví

Nástroje pro vyhledávání v datech katastru nemovitostí poskytují širokou škálu možností pro zadání vyhledávacích podmínek. Vyhledávat je možné podle listů vlastnictví, názvů oprávněných subjektů, jiných právních vztahů (věcných břemen, exekucí,…), typů nemovitostí apod. Vyhledané seznamy nemovitostí a objektů jsou vypisovány v přehledné tabulce, kde jsou k dispozici jejich základní atributy a dále rozšířené informace související s vlastnictvím, jinými právními vztahy k nemovitostem apod. Tabulka je přímo propojena s mapou a poskytuje další funkční nástroje, pomocí kterých je možné zaostřovat na prvky v mapě, generovat sestavy, exportovat data, filtrovat, řadit apod.

Pomocí Spirit KN mohou uživatelé snadno provádět dotazy nad všemi daty KN v rámci své územní působnosti (obce, ORP, kraje,…). Vyhledávat je možné např. všechny parcely ve vlastnictví konkrétního subjektu, které jsou omezeny věcnými břemeny, exekucemi, nebo ve spoluvlastnictví s jinými subjekty apod.

Aplikace dále poskytuje nástroje pro generování standardizovaných výpisů katastru nemovitostí (tiskových sestav), které jsou dostupné po vyhledání dat nebo identifikaci objektů v mapě. Vygenerované tiskové sestavy je možné tisknout nebo ukládat do souborů. Mezi tiskové sestavy patří:

 • Výpis informací o parcele, budově, bytové jednotce.
 • Výpis listu vlastnictví.
 • Soupisy parcel, budov, bytových jednotek.

Charakteristika

 • Čtení dat ISKN z geodatabáze ArcGIS.
 • Zobrazování dat předdefinovanou symbologií katastrální mapy.
  • Hranice parcel (standardní zobrazení katastrální mapy).
  • Druhy pozemků.
  • Vlastnictví.
 • Katalog dat KN pro rychlý přístup k datům.
 • Identifikátor KN.
  • Identifikace objektů KN v mapě.
  • Karta nemovitosti s podrobnými informacemi.
  • Sousední parcely.
 • Generování standardizovaných výpisů katastru nemovitostí.
 • Vyhledávání parcel, budov, bytových jednotek, oprávněných subjektů, listů vlastnictví.
  • Přehledné výpisy v tabulkové formě.
  • U nemovitostí rozšířené informace o vlastnictví a jiných právních vztazích.
 • Propojení vyhledaných dat s mapou (zaostřování, mapový výběr …).
 • On-line propojení s webovou službu ČÚZK „Nahlížení do katastru nemovitostí“.
 • Export seznamů dat (parcel, budov …) do formátů MS Excel, XML.
 • Export výřezů katastrální mapy do formátů SHP, DGN, DXF.

Spirit KN je možné vyzkoušet pomocí 30ti denní zkušební trial verze.