Spirit DTM

Spirit DTM

 

Sprit DTM je řešen jako extenze desktopové aplikace ArcGIS Desktop – ArcMap, která slouží pro zpracovávání geodetických měření ve formě aktualizačních dat (aktualizačních výkresů a seznamů souřadnic) a jejich převod do geodatabáze. V aplikaci ArcMap je Spirit DTM reprezentován samostatnou nástrojovou lištu. Aplikace je určena pro SPRÁVCE DAT, který provádí aktualizaci geodatabáze. Pro zapracování geodetických měření se plně využívá pokročilá funkcionalita ArcSDE geodatabáze – verzování a historizace. Spirit DTM poskytuje následující funkcionalitu a nástroje.

Verifikace aktualizačních dat

Při zpracování aktualizačního výkresu a seznamu souřadnic jsou prováděny tyto kontroly:

Kontrola obsahu výkresu

 • Výpis nových, aktualizovaných a rušených prvků

Kontrola defektních prvků

 • Záznam o výskytu nevhodné geometrie prvků – oblouky, útvary, elipsy apod.

Kontrola atributů prvků výkresu

 • Záznam použitých prvků v aktualizačním výkresu – počet, rozvrstvení
 • Záznam o nekorektním rozvrstvení jednotlivých prvků

Kontrola seznamu souřadnic

 • Záznam volných bodů v seznamu souřadnic
 • Záznam volných bodů v aktualizačním výkresu (bod není v seznamu souřadnic)
 • Záznam o počtu zapsaných bodů (s určenou Z souřadnicí x bez Z souřadnice)

Kontrola topologie kresby.

 • Kontrola blízkosti bodových prvků
 • Kontrola duplicit bodů
 • Kontrola volných bodových prvků
 • Kontrola překryvů/křížení jednoho prvku v rámci vrstvy
 • Kontrola překryvu/křížení prvků v rámci vrstvy
 • Kontrola volných konců linií
 • Kontrola volných vrcholů linií

 

Výsledky kontrol obsahu výkresu, defektních prvků a atributů prvků výkresu jsou automaticky uloženy do TXT souboru – logovací soubor při importu aktualizačního výkresu do meziskladu.

Výsledky kontroly seznamu souřadnic jsou automaticky uloženy do TXT souboru – logovací soubor při importu seznamu souřadnic do meziskladu.

Výsledky kontroly topologie kresby mohou být exportovány do DGN souboru s odpovídajícím rozvrstvením dle zjištěných závad.

Konverze aktualizačních dat do struktury geodatabáze (do meziskladu).

Transformace aktualizačního výkresu a seznamu souřadnic do vrstev meziskladu ve formátu osobní geodatabáze.

 • Kontrola atributů prvků aktualizačního výkresu
 • Převod dat do struktury předdefinovaného datového modelu (ohodnocení atributů apod.)
 • Nastavení Z souřadnic
 • Nastavení charakteristik přesnosti souřadnic nových bodů
 • Kontrola topologie kresby

Import aktualizačních dat z meziskladu do geodatabáze

 • Historizace prvků v zájmovém území
 • Zaverzování nových a aktualizovaných prvků v zájmovém území
 • Aktualizace geodatabáze z vrstev meziskladu:
  • Smazání rušených prvků
  • Aktualizace změněných prvků
  • Vložení nových prvků
 • Verifikace aktualizovaného území – napojení prvků
 • Aktualizace metadat

Výdej dat z geodatabáze do DGN výkresu.

Transformace dat geodatabáze do vrstev referenčního výkresu ve formátu DGN souboru dle předdefinovaného rozvrstvení jednotlivých prvků a vytvoření sezamu souřadnic ve formátu TXT souboru. Zájmové území je definováno mapovým výběrem (polygonem) nebo pomocí Json souboru.

image