Spirit Desktop

Spirit Desktop

Spirit Desktop představuje produktovou řadu nadstaveb (extenzí) software ArcGIS for Desktop. Nadstavby vycházejí z potřeb uživatelů GIS, kterým poskytují snadno použitelné a účelově přizpůsobené nástroje na míru. Ovládání nástrojů je intuitivní a umožňuje uživatelům zpracovávat geografická data efektivně a účelně.

Nadstavby Spirit Desktop rozšiřují funkčnost základního software ArcGIS for Desktop (např. ArcMap), do kterých jsou začleněny. Každá nadstavba je zaměřena na konkrétní problematiku, kterou řeší a pro kterou poskytuje specializovanou funkčnost. Nadstavby pokrývají problematiku katastru nemovitostí, územně analytických podkladů, digitální technické mapy atd.

Jednotlivé nadstavby produktové řady Spirit Desktop jsou velice flexibilní a rozšiřitelné. Podle požadavků uživatelů je možné provést jejich integraci do stávajícího informačně technologického prostředí organizace, případně je upravit podle konkrétních požadavků uživatelů. Nadstavby jsou průběžně aktualizovány na základě zpětné vazby od uživatelů, stávající legislativy apod. tak, aby maximálně vyhovovaly aktuálním požadavkům.