Speciální geodézie

Inženýrská geodézie

 

Oddělení speciální (inženýrské) geodézie tvoří zkušení geodeti s mnohaletou praxí v tomto oboru geodézie a s oprávněním ověřovat výsledky zeměměřických činností podle §13 odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. Náplní práce tohoto oddělení jsou jak geodetické práce v investiční výstavbě, tak další účelové práce vyžadující důraz na přesnost, znalost technologií nebo nekonvenční přístup.

Geodetické práce v investiční výstavbě

 • stavby malého rozsahu (rodinné domy, garáže, apod.)
 • stavby většího a velkého rozsahu (bytové domy, průmyslové areály, apod.)
 • silniční a další liniové stavby
 • inženýrské sítě

Účelové geodetické práce

 • geodetické podklady pro TPE vodních toků
 • zaměření a výpočet kubatur
 • podrobné měření stavebních a jiných objektů pro potřeby dokumentace a projektování
 • měření posunů a deformací stavebních objektů
 • zaměření inženýrských sítí pro potřebu nebo tvorbu informačních systémů správců sítí
 • zaměření a zpracování technických map měst a obcí
 • zaměření a zpracování technických map závodů

Práce v inženýrské geodézii

 • zaměření pro projekt
 • zaměření stávajícího terénu
 • vytyčovací síť stavby
 • vytrasování podzemních inženýrských sítí
 • polohopisné a výškopisné zaměření a vytyčení

Laserové skenování

 • zaměření lokality (včetně přípravných prací typu vlícování) a zpracování základních dat v souřadnicovém systému (mračno bodů XYZ, textury, fotografie..) metodou 3D pozemního laserscanningu
 • tematické zpracování dat a výstupů dle požadavků zákazníka