Spirit Portál - Katastr nemovitostí

Spirit Portál - Katastr nemovitostí

Portál KN je koncipován jako komplexní systém pro správu a využívání údajů katastru nemovitostí. Řešení poskytuje plnohodnotné informace ze souboru popisných i geodetických informací KN, které jsou přístupné pomocí běžného webového prohlížeče.

Portál KN je řešen modulárním způsobem pomocí otevřených technologií. Hlavní moduly portálu jsou realizovány formou webových aplikací, které je možné provozovat v prostředí intranetu nebo internetu. Otevřenost portálu umožňuje jeho snadnou integraci do stávající IT infrastruktury organizace a tím výrazným způsobem zvýšit využívání a sdílení dat KN. Služby portálu tak mohou být efektivně využívány při vedení evidencí a agend, které pracují s údaji katastru nemovitostí (stavební úřad, územní plánování, pasporty, …).

Vstupní branou Portálu KN je hlavní stránka, ze které je možné přistupovat k jednotlivým modulům systému. Mezi základní uživatelské moduly patří Agendy KN, které slouží pro práci s popisnými informacemi katastru nemovitostí a modul Mapa KN, který slouží pro práci s katastrální mapou. Moduly systému jsou spolu vzájemně propojeny a je možné je propojovat s okolními aplikacemi a systémy třetích stran.