Software

Software

Softwarová řešení pro GIS představují aplikace produktové řady Spirit, které jsou realizovány formou nadstaveb, webových aplikací nebo widgetů nad platformou ArcGIS. Jednotlivé Spirit aplikace rozšiřují nebo doplňují funkčnost produktů ArcGIS a usnadňují zpracování a využívání geodat a správu a vedení agend.

Nadstavby a aplikace Spirit Desktop jsou určeny pro software ArcGIS for Desktop. Pro webová řešení provozovaná nad platformou ArcGIS for Server jsou určeny moduly aplikací Spirit Portál. Mezi webová portálová řešení dále patří portál Digitální technické mapy. Zástupcem specializovaných GIS aplikací je pak desktopová aplikace DuGIS, důlní geografický informační systém.