Plán společných zařízení

Plán společných zařízení

Součástí návrhu pozemkové úpravy je plán společných zařízení, který tvoří budoucí kostru uspořádánízemědělské krajiny a je tedy formou krajinného plánu uvnitř pozemkové úpravy. Jde zejména o opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, tedy polní nebo lesní cesty, dále protierozní a vodohospodářská opatření a opatření k tvorbě a ochranně životního prostředí (ÚSES, revitalizace).

 

 

Navrhovaná opatření se doplňují dle potřeby výpočty, popřípadě nezbytným technickým řešením za účelem určení potřebné výměry půdy pro společná zařízení. Plán společných zařízení obsahuje přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení.