Plán společných zařízení

Plán společných zařízení

 

Součástí návrhu pozemkové úpravy je plán společných zařízení, který tvoří budoucí kostru uspořádání zemědělské krajiny a je tedy formou krajinného plánu uvnitř pozemkové úpravy. Jde zejména o opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, tedy polní nebo lesní cesty, dále protierozní a vodohospodářská opatření a opatření k tvorbě a ochranně životního prostředí (ÚSES, revitalizace).

image image image

Navrhovaná opatření se doplňují dle potřeby výpočty, popřípadě nezbytným technickým řešením za účelem určení potřebné výměry půdy pro společná zařízení. Plán společných zařízení obsahuje přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení.

 

image image image

 

image image image

 

image