Ortofotomapa

Ortofotomapa

Specifikace

Libovolná velikost zájmového území

Rozlišení již od 3 cm

RGB a infračervené spektrum

Formáty TIF, GeoTIF, JPG, ECW a další

 

Ortofotomapa je v současné době nejznámějším a nejpoužívanějším produktem letecké fotogrammetrie. Jedná se mozaiku leteckých měřických snímků, které jsou umístěny v souřadném systému a jsou doplněny o výškové poměry daného území (kolmý průmět terénu do roviny). Díky reálnému a srozumitelnému podání krajiny, vysoké vypovídací schopností a množství zachycených detailů je jedinečným mapovým podkladem a zdrojem informací.


Ortofotomapa je ideálním mapovým podkladem a vrstvou GIS pro veškeré činnosti lidského konání, ve kterých se používají geografická data a informace (plánování a studie, projekční činnost, kontrolní činnost, správa území a objektů atd.).


 

 

image image image