Nároky vlastníků pozemků

Nároky vlastníků pozemků

Jedná se o velmi důležitý krok pozemkových úprav. Nárok vlastníka je podkladem pro vypracování nového návrhu umístění pozemků, neboť na základě tohoto nároku se posuzuje přiměřenost návrhu. Při stanovení nároku vlastníka z pohledu pozemkových úprav hrají roli pouze pozemky vlastníka, které jsou v obvodu pozemkové úpravy.

 

 

Při zpracování nároků se hledí zejména na výměru pozemků, ocenění pozemků dle BPEJ a vzdálenost pozemků od obce.