Nároky vlastníků pozemků

Nároky vlastníků pozemků

 

Jedná se o velmi důležitý krok pozemkových úprav. Nárok vlastníka je podkladem pro vypracování nového návrhu umístění pozemků, neboť na základě tohoto nároku se posuzuje přiměřenost návrhu. Při stanovení nároku vlastníka z pohledu pozemkových úprav hrají roli pouze pozemky vlastníka, které jsou v obvodu pozemkové úpravy. Při zpracování nároků se hledí zejména na výměru pozemků, ocenění pozemků dle BPEJ a vzdálenost pozemků od obce.

image image image