Mapování

Mapování

Specifikace

2D i 3D mapování

Vektorové vrstvy pro CAD a GIS

CAD formáty: *.dgn v7, *.dgn v8, *.dwg, *.dxf

GIS formáty: *.shp, Esri geodatabáze a další

 

Fotogrammetrické mapování umožňuje velice rychlý a efektivní sběr 3D/2D (polohopisných a výškopisných) dat a informací k jednomu časovému okamžiku. Obsahem fotogrammetrického mapování mohou být všechny viditelné polohopisné a výškopisné prvky na povrchu z ptačí perspektivy podle potřeb a požadavků zákazníka. Data lze obohatit o atributy získané automatickými metodami přímo při vyhodnocování, nebo následně při jejich kompletaci.Vysoká přesnost a rychlost vytváření 3D dat předurčují tuto metodu pro využití v mnoha oborech lidského konání (topografické a tématické vyhodnocení území, technické mapy měst, podklady pro studie a realizace, inženýrská činnost dokumentace a kontrola realizací staveb, aktualizace datových vrstev apod.).

 

 

image image image