Letecké snímky

Letecké snímky

 

Fotografický obraz reálného světa z ptačí perspektivy je zdrojem velkého množství informací a dat. Letecké měřické snímkování slouží pro efektivní a rychlý sběr geografických dat a informací o území. Podrobná, přesná a aktuální data a informace jsou základem pro kvalitní rozhodovací a plánovací činnosti. Naše společnost disponuje dvěma vlastními fotogrammetrickými letadly, která jsou vybavena moderními prostředky a systémy, které všechny tyto atributy splňují.

Aby metoda leteckého snímkování a další výstupy splnily požadovaná očekávání a bylo využito všech předností metody je vždy nutné provést analýzu všech požadavků a parametrů. Důraz je kladen na parametry ovlivňující vypovídací schopnost a množství detailů zachycených na snímku.

Analýza

 • Ve spolupráci se zákazníkem zvolit "ideální" parametry pro letecké snímkování:
  • geometrické rozlišení
  • radiometrické rozlišení
  • doba snímkování
  • hodnoty překrytů

Plánování

 • Na základě požadovaných parametrů připravit detailní plánování projektu při kterém je nutné zohlednit řadu vlivů:
  • výškové poměry zájmového území
  • letecká omezení v zájmovém území
  • operační možnosti letadel a sensorů

 

 

Zpracování

 • Moderní programové prostředky pro zpracování leteckých měřických snímků zaručují tvorbu kvalitních výstupů
  • V první fázi je nutné provést "okamžitou" kontrolu nasnímaných dat, aby byla eliminována problémová data (mraky, sních, neostrost, apod.) a zachována konzistentnost dat. To je prováděno v jednotkách hodin od pořízení snímků.
  • V druhé fázi jsou prováděny radiometrické korekce snímků do požadované podoby.
  • Ve třetí fázi je prováděna distribuce dat.