Krizové řízení

Krizové řízení

 

Pro krizové řízení jsou kvalitní mapové podklady a informace nepostradatelnou součástí. Na jejich základě se vytvářejí mapy rizik, výpočetní modely a analýzy, nad kterými se provádí velice důležitá rozhodnutí. Tyto podklady slouží pro složky integrovanného záchranného systému při živelných katastrofách, pro projektanty, inženýry a vědce při plánování a realizaci opatření zmírňujících nebo předcházejících možným následkům.

Při tvorbě tématických mapových datových sad potřebných pro krizové řízení a mapování rizik mají nezastupitelné místo metody hromadného sběru dat jako je letecké snímkování, letecká fotogrammetrie laserové skenování. Je zde maximálně využito jedinečných vlastností - bezkontaktnost, rychlost sběru dat, škálovatelnost, míra detailu, rozsah zájmového území a mnoho dalších.

Při plánovacích a rozhodovacích procesech je také důležité mít k dispozici kromě aktuálních i historická data. Na jejich základě je možné provést analýzy účinků a následků, které slouží pro zpřesnění výpočetních modelů a navržených opatření. V kombinaci s moderními GIS nástroji pro práci s geografickými daty a kvalitními mapovými podklady je možné eliminovat rizika a následky na minimum.

Naše společnost s využitím nejmodernějších technologií a postupů pro hromadný sběr dat a jejich následné zpracování a publikaci nabízí komplexní služby pro krizové řízení.

  • Živelné pohromy
    • Povodně
    • Požáry větších územních celků
    • Erozní ohrožennost
  • Bezpečnostní rizika
  • apod.