Hromadný sběr a zpracování dat

Hromadný sběr a zpracování dat

 

Geografická data a další informace o vazbách a vztazích v zájmovém území mají sloužit pro rozhodování, řízení a hodnocení. Proto je kladen důraz na kvalitu geodat a rychlost jejich sběru. Kombinace tradičních metod sběru dat s využitím nejmodernějších technických prostředků a nových technologií a postupů, které naše společnost nabízí, nám umožňuje tyto požadavky splňovat.

Letecké snímkování a letecká fotogrammetrie

Jedna z nejrychlejších a nejefektivnějších primárních metod sběru geografických dat, která nabízí několik výstupů (ortofotomapa, DMT, 3D vyhodnocení). Jedinečnost metody spočívá v zachycení zájmového území v jeden okamžik. Technologický vývoj umožňuje poskytovat velice kvalitní a přesná geografická data s přidanou hodnotou.

Laserové skenování

Nejnovější metoda sběru dat. Metodu lze rozdělit na leteckou a pozemní. Zájmové území a objekty jsou sebrány jako husté mračno bodů, které je dále zpracováváno.

 

Tradiční geodetické metody

Použití nejmodernějších geodetických přístrojů a GPS aparatur povýšilo tradiční metody sběru geodat. Naše společnost využívá desítky GPS aparatur, které nám umožňují v krátkém čase provést zaměření i rozsáhlých lokalit.

Digitalizace a vektorizace dat

Ani v dnešní moderní době se nejedná o zastaralou metodu. Novými prostředky a nástroji, které používáme, se tato metoda sběru geografických dat posunula o značný kus dále.

Konverze a transformace dat, analýzy

Ve spolupráci s našimi GIS odborníky a širokou škálou programového vybavení, jsme schopni zvládnout i velice komplikované datové práce.