Spirit Komunikace

Spirit Komunikace - pasport komunikací

Pasport komunikací

Aplikace Spirit Komunikace je určena pro správu pasportu komunikací obce nebo města. Pomocí aplikace mohou uživatelé průběžně evidovat jednotlivé prvky komunikací, dokumentovat jejich stav, evidovat údržbové práce apod. Vlastní řešení aplikace Spirit Komunikace je realizováno formou nadstavby software ArcMap (ArcGIS for Desktop), ve které je k dispozici v podobě samostatné nástrojové lišty.

Součástí extenze Spirit Komunikace je geodatabáze, do které jsou ukládány komplexní informace o prvcích pasportu komunikací. Prvky pasportu jsou evidovány po specifických typech, které jsou ukládány do samostatných vrstev. S jednotlivými vrstvami je pak možné pracovat v mapě pasportu, nebo evidované informace exportovat, provádět nad vrstvami dotazy apod. Spirit Komunikace umožňuje evidovat následující vrstvy (typy prvků):

 • Úseky komunikací
 • Chodníky
 • Svislé dopravní značení
 • Vodorovné dopravní značení
 • Mosty
 • Technické objekty komunikací (brzdné prahy, semafory, zrcadla …)

Pro každý typ prvku je k dispozici účelový formulář, tzv. karta prvku, pomocí které jsou evidovány veškeré údaje. Na kartě prvku jsou vedeny podrobné informace prvku, fotodokumentace nebo libovolné jiné přílohy, které souvisejí s daným prvkem. Dále jsou evidovány náklady na údržbu prvku a provedené kontroly (revize). Pro každý prvek je možné evidovat opravy, jako např. výtluky, výměnu povrchů nebo návrhy na opravu, které je možné lokalizovat v mapě.

Charakteristika

 • Nástroje pro komplexní správu a vedení pasportu komunikací.
 • Strukturovaná geodatabáze pro vedení typových prvků pasportu (vrstev pasportu).
 • Karty typových prvků pasportu pro jejich rychlou a efektivní správu.
 • Evidence oprav (výtluky, výměny povrchů, návrhy na opravu).
 • Evidence fotodokumentace a dalších příloh prvků.
 • Evidence nákladů.
 • Evidence kontrol (revizí).
 • Přehledné seznamy prvků po vrstvách.
 • Symbologie pro zobrazování jednotlivých vrstev v mapě.
 • Export informací do formátu Microsoft Excel.
 • Vyhledávací a filtrovací nástroje.
 • Katalog vrstev pasportu.