Spirit DTM

Spirit DTM

Spirit DTM je desktopová aplikace pro automatizované kontroly a zapracování změn do digitální technické mapy (DTM). Aplikace je řešena jako nadstavba programu ArcMap, ve kterém je zobrazována v podobě samostatné nástrojové lišty.

Aplikace je doplňujícím nástrojem Portálu DTM, webové aplikace pro publikování dat DTM a správu zakázek na jejich aktualizaci. Aplikace umožňuje provádět výdej dat DTM z geodatabáze do formátu DGN a po zpracování zakázky napomáhá provést kontrolu a zapracování odevzdaných dat. Funkcionalita aplikace je vytvořena jako sled samostatných nástrojů pro jednotlivé kroky výdeje, kontroly a zapracování dat do geodatabáze. Mezi kontrolované parametry odevzdávaných dat patří kontrola geometrie mapových prvků a jejich správného zařazení do vrstev výkresu, porovnání mapových prvků se seznamem souřadnic zakázky a topologická kontrola odevzdaných dat. Následuje automatizované zapracování odevzdaných dat do meziskladu a finální zapracování schválených změn do geodatabáze DTM.