Spirit Portál - Evidence nemovitého majetku

Spirit Portál - Evidence nemovitého majetku

Aplikace slouží pro správu a vedení nemovitého majetku správního celku – pasportu majetku. Evidence je řešena formou webové aplikace, která je přístupná z webových stránek portálu města nebo obce. Pomocí nástrojů evidence jsou spravovány jednotlivé položky majetku na podkladě parcel katastru nemovitostí. Proto je evidence integrována s parcelami katastru nemovitostí, které jsou využívány při zakládání jednotlivých položek majetku a k jejich inventarizaci.

Evidence se skládá ze dvou klientů, tabulkové agendy a mapového klienta. V tabulkové agendě jsou k dispozici nástroje pro filtraci a vyhledávání položek majetku, vytváření seznamů, exportu údajů atd. Mapový klient slouží zejména pro lokalizaci položek majetku v mapě a jejich identifikaci. Nástroje pro editaci majetku jsou k dispozici v obou klientech evidence. Díky propojení s databází katastru nemovitostí umožňují editační nástroje efektivní aktualizaci pasportu majetku s vazbou na katastr nemovitostí.

Aplikaci Evidence nemovitého majetku je možné využít nejen pro evidenci nemovitostí a jejich správců, ale také pro evidenci věcných břemen zřízených k tíži i ku prospěchu organizace. Veškeré změny provedené v záznamech evidence majetku jsou uloženy v podobě záznamů historie, ke kterým mohou uživatelé nadále přistupovat přes webové rozhraní aplikace. Ve spojení s modulem Smlouvy a nadstavbou Vyjádření k majetku města je tak k dispozici silný nástroj pro komplexní správu majetku a evidenci jeho smluvního zajištění.