Spirit Portál - DTM

Spirit Portál - DTM

Jako jeden z modulů webového portálu může být zakomponován také portál digitální technické mapy (DTM). Modul umožňuje nejen nahlížení do dat DTM, ale také jejich správu včetně vydávání podkladů zeměměřických činností a vedení evidence o průběhu zpracovávaných zakázek.

Více informací k portálu digitální technické mapy získáte na samostatné stránce produktu.