Digitální model terénu

DIGITÁLNÍ MODEL TERÉNU

Specifikace

vysoká hustota bodů - řádově 100 bodů/m2

vysoká míra detailu - řádově 1 cm (závislé na rozlišení snímků)

vysoká prostorová přesnost

 

Pomocí metod letecké fotogrammetrie získáváme jedinečné informace o výškových poměrech a morfologii (charakteru) území. Tato data lze dále použít k tvorbě trojrozměrných reprezentací mapovaného území jako je digitální model terénu (DTM). Digitální model terénu (DTM) je model povrchu Země bez staveb, stromů a dalších objektů na jeho povrchu v digitální podobě.Digitální model terénu slouží jako cenný podklad pro různé studie a realizace (analýzy - viditelnosti, zastínění, profily apod., architektonické studie a projekční práce, integrovaný záchranný systém, zdroj výškových informací atd.).