Digitální model povrchu

Digitální model povrchu

Specifikace

vysoká hustota bodů - řádově 100 bodů/m2

vysoká míra detailu - řádově 1 cm (závislé na rozlišení snímků)

vysoká prostorová přesnost

 

Letecké měřické snímky velmi vysokého rozlišení a nové metody tvorby digitálních výškových modelů nám přináší zajímavý produkt, který je zdrojem informací o výškových poměrech a charakteru území. Tento produkt může být také zajímavým podkladem pro studie a rozhodovací procesy v urbanizovaných oblastech. Jedná se o digitální model povrchu (DSM). Digitální model povrchu (DSM) zobrazuje terén krajiny včetně všech objektů na něm (např. vegetace nebo budovy)


Digitální model povrchu slouží jako cenný podklad pro různé studie a realizace (model záplavového území, inženýrská a stavební činnost, 3D modelování měst a budov atd.).