Datové sady

Datové sady

 

Geografická data se stala nedílnou součástí našeho života. Skoro každý se s nimi setkává při řešení každodenních pracovních úkolů v mnoha oborech lidského konání, vzdělávání a také je využívá při aktivním odpočinku. Proto je nutné vždy mít k dispozici ty nejaktuálnější správné datové sady k řešení konkrétního problému. Díky našemu technickému vybavení jsme schopni nabídnout podkladová data pro tvorbu požadovaných datových sad nebo přímo tyto datové sady vytvořit. Díky pokročilým GIS technologiím jsme schopni tato data nabízet formou mapových služeb.

Při tvorbě, zpracování a aktualizaci datových sad využíváme vlastních prostředků moderních metod hromadného sběru dat, jakými jsou například letecké snímkování a letecká fotogrammetrie, dálkový průzkum země, laserové skenování, ale také klasických metod (GPS, apod.).

Nabízíme tvorbu a aktualizaci široké škály topografických, tématických a velkoměřítkových datových sad pro různé aplikace a využití.

Velkoměřítková data městských aglomerací

 • Digitální technické mapy
 • Pasporty
  • Pasport komunikací
  • Pasport inženýrských sítí a prvků - VaK, veřejné osvětlení, apod.
  • Pasport zeleně
  • Pasport zájmových bodů
  • Pasport majetku
  • Pasport odpadového hospodářství
  • Pasport mobiliáře

Topografické a navigační mapové podklady

 • Mapové podklady pro poskytovatele GPS navigací
 • Datové sady pro tvorbu turistických map a portálů

Tématické datové sady

 • Územně analitické podklady
 • apod.