Ortofotomapa

Ortofotomapa je v současné době nejznámějším a nejpoužívanějším produktem letecké fotogrammetrie. Jedná se mozaiku leteckých měřických snímků, které jsou umístěny v souřadném systému (XYZ - měřítko – přesné měření) a jsou opraveny (zkresleny) o výškové poměry daného území (kolmý průmět terénu do roviny). Díky reálnému a srozumitelnému podání krajiny, vysoké vypovídací schopností a množství zachycených detailů je jedinečným mapovým podkladem a zdrojem informací.

Ortofotomapa je ideálním mapovým podkladem a vrstvou GIS pro veškeré činnosti lidského konání, ve kterých se používají geografická data a informace.

  • plánování a studie
  • projekční činnost
  • kontrolní činnost
  • správa území a objektů

Ortofotomapa územního celku Ortofotomapa v rozlišení 5cm Ortofotomapa v infračerveném spektru - zdravotní stav lesa

Proces zpracování leteckých snímků až do podoby líbivé bezešvé ortofotomapy zájmového území se skládá z několika dílčích kroků, které výrazným způsobem mohou ovlivnit charakter výsledného díla. Vypovídací schopnost ortofotomapy (rozlišení) je závislé na parametrech leteckého snímkování, přesnost ortofotomapy je závislá na aerotriangulaci a digitálním modelu terénu, charakter barev a bezvadnosti výsledného obrazu je dán radiometrickými korekcemi. Proto je pro jednotlivé činnosti používáno moderních postupů a programových prostředků k dosažení co nejlepšího možného výsledku.

Nabízíme vám ortofotomapy

  • libovolné velikosti zájmového území od obce po kraje
  • široké rozmezí rozlišení od 3 cm až po desítky cm
  • ve viditelném spektru (RGB) a v blízkém infračerveném spektru
  • různého grafického formátu TIF, GeoTIF, JPG, ECW, …
  • TrueOrto