Zjišťování průběhu hranic na obvodu PÚ

Zjišťování průběhu hranic na obvodu pozemkových úprav

Obvod pozemkových úprav vymezuje pozemkový úřad ve spolupráci se zástupci obce a katastrálního úřadu před zahájením řízení o pozemkových úpravách. Obvod vymezuje hranici pozemkové úpravy  mezi pozemky řešenými v pozemkové úpravě a pozemky neřešenými, mimo pozemkovou úpravu.

Vytyčování v terénuZjišťování hranicOchrana proti erozi

Obvod pozemkové úpravy

Obvod (hranice) pozemkové úpravy se upřesňuje v terénu za účasti vlastníků dotčených pozemků. Toto se děje při zjišťování průběhu hranic pozemků, kdy jsou vlastníci pozváni do terénu a přímo zde dochází k odsouhlasení stávajících hranic, případně k upřesnění nebo opravě hranic pozemků.


Prostřednictvím formuláře nás můžete kdykoli kontaktovat s dotazy a nebo přímo objednávkou našich služeb.