Plán společných zařízení

Plán společných zařízení

Součástí návrhu pozemkové úpravy je plán společných zařízení, který tvoří budoucí kostru uspořádání zemědělské krajiny a je tedy formou krajinného plánu uvnitř pozemkové úpravy. Jde zejména o opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, tedy polní nebo lesní cesty, dále protierozní a vodohospodářská opatření a opatření k tvorbě a ochranně životního prostředí (ÚSES, revitalizace).

Cestní síťVodohospodářská opatřeníPřístupnost pozemků

Navrhovaná opatření se doplňují dle potřeby výpočty, popřípadě nezbytným technickým řešením za účelem určení potřebné výměry půdy pro společná zařízení. Plán společných zařízení obsahuje přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení.

Vodohospodářská opatřeníPéče o krajinuProtipovodňová opatření

Plán společných zařízení

Plán společných zařízeníPlán společných zařízeníPlán společných zařízení


Prostřednictvím formuláře nás můžete kdykoli kontaktovat s dotazy a nebo přímo objednávkou našich služeb.