Úspěch v soutěži Společné zařízení roku

Oddělení pozemkových úprav naší společnosti slaví úspěch v soutěži Státního pozemkového úřadu a Českomoravské komory pro pozemkové úpravy "Společné zařízení roku".

V soutěži byla oceněna realizace protipovodňových opatření v katastrálním území Hněvnice, a to druhým místem v konkurenci celkem patnácti projektů realizovaných v průběhu roku 2016.

Ocenění bylo předáno na  slavnostním vyhlášení výsledků soutěže dne 23. března v prostorách Senátu Parlamentu České republiky.

Společná zařízení, jako jsou mokřady, tůně, ochranné nádrže, meze nebo výsadby jsou nově navrhovány v rámci komplexních pozemkových úprav. Jsou prevencí povodní i sucha a mají pozitivní přínos nejen pro zvýšení kvality životního prostředí, ale i kvality života na venkově.

Diplom "Společné zařízení roku", 2. místo v kategorii Protierozní a vodohospodářská opatření