Novinky

 • 17.08.2017

  Pracovní příležitosti

  Hledáme absolventy SŠ a VŠ na pozice:
    • projektant dopravních staveb (polní cesty, místní komunikace)
    • projektant vodohospodářských staveb (malé vodní nádrže, poldry ...)
    • geodet (SŠ, VŠ) ...
    • projektant krajinného inženýrství a vodního hospodářství (VŠ)
    • operátor letecké měřické kamery
   

  Nabízíme práci v mladém kolektivu se špičkovým vybavením a možností seberealizace. V případě vašeho zájmu piště nebo volejte na:

  e-mail:  georeal@georeal.cz
  Tel.: 377 237 343
  GSM:  ...

 • 10.04.2017

  Úspěch v soutěži Společné zařízení roku

  Oddělení pozemkových úprav naší společnosti slaví úspěch v soutěži Státního pozemkového úřadu a Českomoravské komory pro pozemkové úpravy "Společné zařízení roku".

  V soutěži byla oceněna realizace protipovodňových opatření v katastrálním území Hněvnice, a to druhým místem v konkurenci celkem patnácti projektů realizovaných v průběhu roku 2016.

  Ocenění bylo předáno na  slavnostním vyhlášení výsledků soutěže dne 23. března v prostorách Senátu Parlamentu České republiky.

  Společná zařízení, jako jsou mokřady, tůně, ...

 • 16.04.2015

  Zlatý erb pro Geografický informační systém města Jičín

  Projekt geografického informačního systému města Jičín slaví úspěch v celostátním kole soutěže Zlatý erb.

  Jako vítěz krajského kola soutěže postoupil projekt geografického informačního systému města Jičín do celostátního kola, v němž povrdil své kvality ziskem třetího místa v konkurenci dalších třinácti projektů.

  Třetí místo v kategorii Nejlepší elektronická služba je oceněním soustavné práce na vývoji aplikací a služeb produktové řady ...

 • 15.05.2014

  Spirit Orto

  Služby Spirit Orto jsou určeny pro publikování a distribuci ortofotomapy vysokého rozlišení. Součástí balíčku služeb je ortofotomapa vysokého rozlišení publikovaná prostřednictvím webových standardů WMS a WMTS. Dále je pomocí služeb Spirit Orto možné provádět stahování zdrojových dat nebo využívat webové mapové aplikace s referenční mapovou vrstvou ortofotomapy pro tvorbu vlastních mapových kompozic. Na koncové uživatele nejsou kladeny žádné nároky na HW a SW vybavení, které souvisí se zajištěním správy a údržby služeb. Správa a údržba služeb je zajištěna v rámci jejich poskytování a je ...

 • 24.04.2014

  Pracovní příležitosti

  Hledáme absolventy SŠ a VŠ na pozice:
    • geodet (SŠ, VŠ) ...
    • projektant pozemkových úprav (VŠ)
    • projektant krajinného inženýrství a vodního hospodářství (VŠ)
    • operátor 3D stereoskopického vyhodnocení
    • operátor letecké měřické kamery
    • programátor GIS aplikací

   

  Nabízíme práci v mladém kolektivu se špičkovým vybavením a možností ...

 • 27.03.2014

  Webový portál Jičín

  Pro město Jičín byla dokončena migrace datového skladu a nasazení nového webového portálu městského úřadu. Dodávka portálového řešení správních agend je založena na programovém vybavení ESRI (ArcGIS Server, ArcGIS Desktop), rozšířeném o samostatné aplikace a programové nadstavby Spirit společnosti GEOREAL.
  Webové řešení Spirit Portál propojuje agendy katastru nemovitostí, evidence smluv a evidence nemovitého majetku včetně nástrojů pro jejich správu. Mapové rozhraní webového portálu dále umožňuje interaktivní nahlížení do dat územně analytických podkladů, územního plánu a dalších ...

 • 15.01.2014

  Ocenění portálu digitální technické mapy Plzeňského kraje

  V závěru loňského roku obsadil projekt Portál digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje třetí místo v Přehledu nejzajímavějších projektů elektronizace veřejné správy v ČR Egovernment, KPMG The Best 2013. Společnost GEOREAL se na  tomto projektu podílela dodávkou řešení pro správu a evidenci zakázek digitální technické mapy a v současné době pokračuje na projektu jako dodavatel služeb spojených s aktualizací a údržbou DTM.
  Ocenění The Best jsou každoročně předávána nejzajímavějším projektům elektronizace veřejné správy v ČR a v loňském roce šlo již o osmý ročník této ...

 • 11.06.2013

  Povodně 2013

  Naší společnosti se v uplynulých dnech podařilo navzdory velmi nepříznivým podmínkám nasnímkovat v krátké době pro potřeby orgánů krizového řízení a státních správy velké množství leteckých snímků na mnoha tocích postižených povodněmi. Jedná se především o oblasti v povodí Labe a Vltavy - vodní toky Labe, Vltava, Sázava, Klabava, Blanice, Úhlava a další.

  Snímky byly pořízeny v krátkém časovém odstupu od kulminací stavu vody v daných řekách. Snímkování bylo prováděno standardním fotogrammetrickým způsobem (vč. záznamu infračerveného kanálu ...

 • 11.03.2013

  Datový model DTM v1.3

  V rámci realizace projektů digitální mapy veřejné správy (DMVS) byla dokončena implementace nového datového modelu digitální technické mapy (DTM) verze 1.3. Nový datový model je k dispozici ve formě logického datového modelu ERA (schéma) a fyzického datového modelu. Fyzický datový model je implementován v systému ArcGIS formou osobní geodatabáze (Microsoft Access) a víceuživatelské ArcSDE geodatabáze. Pomocí datového modelu je prováděna evidence prvků účelové mapy povrchové ...

 • 21.02.2013

  Kamera UltraCam EAGLE

  V letošní letecké sezóně 2013 nasadíme novou velkoformátovou měřickou kameru Vexcel UltraCam EAGLE. V současné době se jedná o nejmodernější systém pro letecké snímkování.

Stránky