Certifikáty, autorizace

Certifikáty, autorizace

Autorizace a úřední oprávnění ve společnosti

  • úředně oprávněný zeměměřický inženýr (ÚOZI) dle  § 13, odst. 1, písm. a), b) a c) zák. 200/1994 (8x)
  • úředně oprávněný zeměměřický inženýr (ÚOZI) dle  § 13, odst. 1, písm. d) zák. 200/1994 (1x)
  • výkon funkce hlavního důlního měřiče (2x) a důlního měřiče (7x) dle § 3 odst. 1 vyhl. č. 435/1992
  • odborná způsobilosti k projektování pozemkových úprav dle § 18, zák. 139/2002 (8x)
  • autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby (1x)
  • autorizovaný projektant územních systémů ekologické stability (1x)
  • autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby a oboru pozemní stavby (1x)
  • letecká činnost - povolení k provozování leteckých prací, specifikace provádění leteckých snímkování
  • společnost vlastní osvědčení NBÚ podnikatele k přístupu k utajovaným informacím dle zák. 412/2005

Certifikace dle mezinárodních norem

Společnost je od roku 2003 certifikovaná dle mezinárodních jakostních norem EN ISO 9001:2008. Certifikace jsou obnovovány v pravidelných auditech certifikovaných společností.