Bodová pole

Bodová pole

Bodová pole na území České republiky jsou tvořena souborem bodů:

  1. Základního bodového pole polohového
  2. Základního bodového pole výškového
  3. Základního bodového pole tíhového
  4. Zhušťovacích bodů
  5. Bodů podrobných bodových polí

Základní bodová pole tvoří geodetické základy na území České republiky. Správu základního bodového pole provádí Zeměměřický úřad(link is external), správu zhušťovacích bodů a bodů podrobných bodových polí provádí katastrální úřady dle příslušné územní působnosti.

Soukromé subjekty jsou oprávněny provádět práce pouze na bodech podrobného bodového pole. Naše firma provádí revize, obnovu a doplnění tohoto typu bodového pole. Výsledný elaborát se potom předává zákazníkovi a příslušnému katastrálnímu úřadu, který jej následně spravuje a volně poskytuje.

Samostatnou kapitolou jsou bodová pole v inženýrské geodézii.