Analogové snímky

Analogové snímky

Specifikace

Snímky až do formátu 26 cm x 26 cm

Geometrické rozlišení až 0,5 mikrometru

Formáty VITec, TIF, JPEG2000 a další

 

Disponujeme skanemerem Leica DSW 700. Jedná fotogrammetrický skener navržený pro dosažení maximální efektivity, přesnosti a kvality při získávání digitálního obrazu fotogrammetrických leteckých snímků. Skener je schopný skenovat film v rolích a jednotlivé nařezané snímky, černobílé, barevné nebo nepravé barvy (NIR, spektrozonální,...), negativy a diapozitivy, a to ve velmi krátkém čase.


Jedná se o šestou generaci fotogrammetrického skeneru DSW, která patří na samotný vrchol v tomto segmentu. Nová generace světelného zdroje a CCD kamery přináší nejvyšší kvalitu získaného obrazu. Díky speciálnímu antireflexnímu povrchu skel jsou eliminovány takzvané "Newtonovy kruhy", které jsou nežádoucím rušivým vlivem při skenování.