3D vizualizace

3D vizualizace

 

3D vizualizace jsou jedinečným prostředkem pro analyzování a prezentace prostorových vztahů a jevů v zájmovém území. Na geografických podkladech (jakými mohou být digitální model terénu, letecké a družicové snímky, 3D objekty a jiné) lze vytvářet reálné 3D scény. V těchto scénách lze zobrazovat a simulovat různé stavy a jevy, které je umožňují lépe pochopit, analyzovat a tím napomoci v rozhodovacích procesech. Podle požadavků lze vytvářet různé tématické scény a různé výstupy (pohledy, videa, interaktivní scény). 

3D vizualizace lze použít například pro

  • urbanistické studie
  • krizové řízení - živelné katastrofy
  • prezentační účely
  • vizualizace pokročilých analýz - např. viditelnost, šíření signálu, hlukové mapy