3D modelování

3D modelování

Specifikace

3D model zájmového území

Garantovaná 3. třída přesnosti

 

Na základě detailních leteckých snímků lze pořídit prostorová (polohopisná, výškopisná) data s vysokou přesností.


Mezi nejvyužívanější produkty v této kategorii patří Digitální technická mapa (DTM), která zobrazuje objekty reálného světa v (budovy, silnice, ploty atd.) v digitální podobě. 3D data hrají významnou roli při tvorbě datových sad pasportů. V neposlední řadě lze zkonstruovat i 3D modely objektů jako jsou například budovy.