3D laserové skenování

3D laserové skenování

 

Technologie, která zprostředkovává nové možnosti v pořizování geodetických dat a výrazně rozšiřuje jejich využitelnost.  Metoda (statického) laserové skenování nachází své uplatnění především při pořizování přesných dat prostorově složitých a nepřístupných objektů, jako např. lomové stěny v povrchovém a hlubinném dobývání surovin, štoly a jiná podzemní díla, průmyslové objekty a konstrukce, historické objekty a budovy, zachycení stavu objektů před a po rekonstrukci a mnoho dalších.

 

Zpracování velkého množství naměřených dat probíhá s velkou mírou automatizace ve specializovaných SW. Díky tomuto SW vybavení můžeme v krátkých časových úsecích zpracovávat téměř jakékoli typy výstupních dat dle přání zákazníků, která jsou buď koncovým výstupem anebo slouží jako podklad pro další zpracování. Standardními výstupy jsou především: vektorové mapy, digitální modely terénu nebo povrchu, výškové analýzy, 3D animace a vizualizace terénu, prostorová data sledování posunů a další.

Naše společnost využívá statický pozemní laserový scanner Riegl LMS-Z420i, který je schopný v několika minutách zaměřit s přesností v řádu mm až několik miliónů bodů ve svém okolí a tak pořídit velice přesné a komplexní zaměření dané situace se všemi podrobnostmi a detaily plně vystihujícím danou situaci. Laser skener pracuje v bezpečné třídě 1 a je schopen prostorově zaměřit situaci s garantovanou přesností ve svém okolí až do 800 m, odrazí se od většiny pevných materiálů a jeho dosah umožňuje zaměřit i objekty jinak dostupné jen obtížně. Díky těmto vlastnostem se pozemní laserový skener uplatní v mnoha oblastech, které byly dříve prováděny klasickými geodetickými metodami. Kromě významného šetření nákladů při měření klasickými geodetickými metodami současně vytváří i nové možnosti rychlého sběru přesných dat.

Propojením skeneru s přesně kalibrovaným digitálním fotoaparátem přináší další rozšíření možností. Lze pořídit sady fotografií snímané scény a tak mračno bodů doplnit o barevnou informaci, popřípadě vytvořit barevnou ortofotomapu nebo texturovaný 3D model snímaného objektu.


Základní oblasti využití

 • Komplexní monitoring dat při důlní činnosti
 • Sledování objemů hald a skládek sypkých materiálů
 • Komplexní dokumentace památek v oblasti archeologie a architektury (fasády)
 • Dopravní stavitelství
 • Tunely
 • Topografické mapování polohopisu a výškopisu
 • Zaměření skutečného provedení stavby
 • 3D modelování
 • Urbanismus
 • Průmysl
 • Vodohospodářství, vodní stavitelství

Základní technické údaje

 • dosah pro cíle s přirozenou odrazivostí ro >= 80 % až 800 m (ro >= 20 % až 250 m)
 • minimální vzdálenost měřeného předmětu – 2 m
 • přesnost měření - ±10 mm – prokládaný mód 5 mm
 • rozlišení délkového měření - 5 mm
 • bezpečnost laserového paprsku Podle IEC 60825-1:2001 - první třída laserových produktů "Class 1" (není nebezpečný lidskému oku)